22 June 2015

Program Khidmat Bantu PaKaR (Kelompok PKG Teluk Intan)

Piagam Pelanggan

Kami anggota BTP dan PKG Negeri Perak berikrar dengan penuh iltizam melaksanakan dengan menumpukan tenaga dan usaha kami untuk memenuhi hasrat berikut:

1. Memberi perkhidmatan yang sempurna, kemaskini, berkualiti, cekap, bersih dan amanah sepanjang masa.

2. Menyebarkan dan memperkembangkan program pendidikan berasaskan media dan teknologi dalam pendidikan dengan cepat dan penuh kesungguhan.

3. Bersedia menunaikan permohonan dalam bentuk nasihat dan kepakaran dalam bidang teknologi pendidikan dalam tempoh satu (1) minggu permohonan diterima.

4. Bersedia melaksanakan permohonan membuat rakam salin bahan audio dan video yang berkaitan dengan alam pendidikan dalam tempoh dua (2) minggu selepas menerima bahan dari pelanggan.

5. Mengedar sebarang maklumat berkaitan dengan siaran pendidikan, bahan-bahan bercetak dan bahan lain yang berkaitan dengan BTP dan PKG Negeri Perak dalam tempoh satu (1) minggu selepas penerimaannya.

Misi, Visi Dan Moto

Misi


Pembangunan Kapasiti Dan Peningkatan Kualiti Pengurusan Instruksional Menerusi Pembudayaan Inovasi Teknologi Pendidikan

Visi


Meneraju Transformasi Generasi Bestari Melalui Teknologi Pendidikan

Moto


Teknologi Untuk Pendidikan Bestari